برنامه نویس و متخصص امنیت شبکه

  • تخصص های من:
  1. Bash
  2. Python (Programming Language)
  3. Linux
  4. PHP
  5. Web Design
  6. JavaScript
  7. IT Security Operations

 

Shiraz, Fars Province, Iran

telegram: t.me/Anony_muos